Våra tjänster

Ventilationsentreprenad

Vi utför entreprenader inom alla typer av fastigheter, från tung industri till skolor och bostäder. Ju tidigare du kopplar in oss och vår expertis kring ventilationsklimatet i din fastighet, desto bättre för dig. Vi kan från start tillföra tänk kring energibesparing och miljö, samt vilken installationslösning som passar fastigheten bäst. Vi finns där som en samarbetspartner genom hela processen, från projektering, produktion, driftsättning till injustering och underhåll. Vi vill vara med och skapa ventilationsklimatet i din fastighet från första början, då vet vi att slutresultatet blir så bra det bara kan.
Vi har lång erfarenhet och kompetens av hur man kan förbättra och optimera befintliga installationer. Vi kan erbjuda anpassningar och kompletteringar baserat på önskemål och behov. Anpassningar kan handla om att din fastighet behöver renoveras p.g.a. ålder och behöver spara mer energi. Kanske ska fastigheten inrymma en helt ny verksamhet som behöver ha en helt ny funktionalitet. Här tar vi ansvar för hela åtagandet från konstruktion, projektering till utförande för att uppfylla kraven utifrån vilka behov som finns och vad som fungerar bäst ur miljösynpunkt.

ROT-projekt

renovering, ombyggnad & tillbyggnad
När du väljer Leabs entreprenad

Teknisk totalservice

Precis som med allt annat så krävs underhåll och service – alla tekniska system kräver omsorg och kärlek för att fungera optimalt, precis som vi människor. Vi hjälper till att skapa smarta energisparande tekniska lösningar för att din fastighet ska hålla så länge som möjligt. Tillsammans med dig så hittar vi den bästa lösningen som minimerar dina löpande driftskostnader och ökar livslängden på din fastighet.

När du anlitar oss att sköta service och underhåll till dina fastigheters ventilationsanläggningar betyder det för dig att du sparar pengar och får mer tid till annat. Vi tar ansvar för all koordinering och skötsel av teknisk service till dina fastigheter.

Många faktorer påverkar vårt inomhusklimat. Ventilationen är helt avgörade för att skapa ett bra inomhusklimat eftersom den påverkar både de termiska, atmosfäriska och akustiska förhållandena i rummet. Det gäller allt från valet av rätt ventilationsaggregat och kapacitet till korrekt installation, injustering och underhåll. Eftersom din byggnad under sin livstid ska leva med ett fungerande och behagligt inomhusklimat alla årstider och inte slukar för mycket energi där temperatur, luftomsättning och energiåtgång samspelar med varandra behövs specialkunskaper för att göra beräkningar och ritningar. Allt arbete innan montering sker kallas projektering, det innefattar – ritningar, material och allt förarbete som krävs för att få ventilationssystemet på plats. Vi kan hjälpa dig genom hela processen så att du garanteras en korrekt kalkylering, projektering och installation.

Projektering, kalkylering & rådgivning

- Leab KLIMAT AB – Västra Varvsgatan 23 A LULEÅ